Stokrotki

ul. Borkowska 25 Kraków , ul. Skotnicka 101 Kraków

Oferta edukacyjna

W Publicznym Przedszkolu "Stokrotki" realizowany jest PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Brygida Łojewska . Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym Numer katalogowy: 18087 Wydawnictwo: Koba Data wydania: 2009 Okładka: miękka
Opis: Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym został opracowany zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r, Dz. U. z dnia 15. 01. 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Konsekwencją tego jest łączenie procesu wychowania i kształcenia ze wspomaganiem dzieci w ich rozwoju i zapewnieniem im lepszych szans edukacyjnych.
Program służy doskonaleniu procesu wychowawczo-dydaktycznego, poprawie jakości pracy nauczyciela, a tym samym sprzyjaniu rozwojowi dziecka. W proponowanym programie nie ma podziału na grupy wiekowe.
W obrębie każdego z obszarów edukacyjnych uwzględniono zagadnienia szczegółowe, których układ jest odzwierciedleniem zasady stopniowania trudności. Taki podział został podyktowany tym, że w obrębie jednej grupy wiekowej znajdują się dzieci o różnym poziomie intelektualnym, sprawności manualnej, dostosowaniu społecznym. Dla ułatwienia pracy nauczyciela i bieżącego badania osiągnięć przedszkolaków, po każdym obszarze zawierającym treści programowe zawarte są komentarze metodyczne i kompetencje osiągane przez dzieci w tym zakresie.

Anna Łada-Grodzicka ABC... program wychowania przedszkolnego XXI Numer katalogowy: 682 Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Data wydania: 2008 ISBN: 978-83-02-07722-7 DKW-4013-1/00 Format: B5, Stron: 160

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli Numer katalogowy: 2375 Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Data wydania: 2009 ISBN: 978-83-02-09975-5 Format: B5, Stron: 208 Okładka: miękka

Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Pakiet pomocy Autorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska • Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci.. . Autorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (pod red.) • Wydawnictwo: Edukacja Polska

Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Zestaw zabawek edukacyjnych Autorzy: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska • Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

czytaj więcej

logo_kuratorium