Stokrotki

ul. Borkowska 25 Kraków , ul. Skotnicka 101 Kraków

Zajęcia

OFERTA EDUKACYJNA: w Publicznym Przedszkolu "Stokrotki" (zajęcia bezpłatne)s

- 2 x w tygodniu j. angielski
- 2 x w tygodniu rytmika
- 1 x w tygodniu religia
- 1 x w tygodniu balet
- opieka logopedy
- zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Zajęcia dodatkowe:

- język angielski (1x lub 2 x w tygodniu)
- taniec towarzyski

Ubezpieczenie płatne dodatkowo - ok. 29 zl za rok szkolny od 1 października. b.roku do 30 września następnego roku .