Stokrotki

ul. Skotnicka 101 Kraków

Zajęcia

OFERTA EDUKACYJNA: w Publicznym Przedszkolu "Stokrotki" (zajęcia bezpłatne)

- 5 x w tygodniu j. angielski dzieci starsze / 2x w tygodniu dzieci młodsze
- 5 x w tygodniu rytmika dzieci starsze / 3x w tygodniu dzieci młodsze
- opieka logopedy
- opieka psychologa
- zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
- teatrzyki, warsztaty, koncerty

logo_kuratorium