Stokrotki

ul. Borkowska 25 Kraków , ul. Skotnicka 101 Kraków

Plan dnia

PLAN DNIA w Publicznym Przedszkolu "Stokrotki" ( ul. Borkowska )

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00-8.25 Zabawy integrujące grupę. Zabawy ogólnorozwojowe ( np.rozwijające percepcję wzrokową i słuchową ). Zabawa ruchowa.

8.25-8.30 Przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00 Śniadanie.

9.00-11.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Spacery , zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30 Obiad.

12.30-13.50 Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej ( ewentualnie słuchanie fragmentów książek). zabawy dowolne w sali lub placu przedszkolnym.

13.50-14.00 Przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.30 Podwieczorek.

14.30 - 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi , dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

Dzieci w grupach łączonych przebywają od 6.30 - 8.25 i od 16.00- 17.00 .

PLAN DNIA w Publicznym Przedszkolu "Stokrotki" ( ul. Skotnicka)


Grupa Młodsza7.00-7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00-8.30 Zabawy integrujące grupę. Zabawy ogólnorozwojowe ( rozwijające percepcję wzrokową i słuchową ). Zabawy ruchowe.

8.30-8.40 Przygotowanie do śniadania.

8.40 – 9.00 Śniadanie.

9.00-12.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

(rytmika, j. angielski, balet, religia, zajęcia ruchowo-gimnastyczne, zajęcia plastyczne

Zabawy w ogródku przedszkolnym

10.15 – 10.45 gr. 2

10.45-11.15 gr 3

11.15-11.45 gr 4

11.50-12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00-12.20 Obiad.

* 12.30 – 14.00 Leżakowanie dla dzieci młodszych (dla zainteresowanych)

* 14.00 – 14.20 Zabawy stoliczkowe – rysowanie, układanie

12.30 – 14.20 Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej ( ewentualnie słuchanie fragmentów książek). zabawy dowolne.

14.20-14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

14.30-15.00 Podwieczorek.

15.00 - 18.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi , dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. ( j. angielski, taniec towarzyski)
Grupa Starsza7.00-7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00-8.30 Zabawy integrujące grupę. Zabawy ogólnorozwojowe ( rozwijające percepcję wzrokową i słuchową ). Zabawy ruchowe

8.30-8.40 Przygotowanie do śniadania.

8.40 - 9.00 Śniadanie.

9.00-12.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy dowolne w sali, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne (rytmika, j. angielski, religia, balet)

12.20-12.30 Przygotowanie do obiadu.

12.30-12.50 Obiad

13.00 – 13.45 Zabawy w ogródku przedszkolnym

13.45 – 14.50 Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej ( ewentualnie słuchanie fragmentów książek). zabawy dowolne.

14.50-15.00 Przygotowanie do podwieczorku.

14.30-15.00 Podwieczorek.

15.15 - 18.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi , dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. (j. angielski, taniec towarzyski)