Stokrotki

ul. Skotnicka 101 Kraków

Stokrotki


przyjecia-zapisy

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,,STOKROTKI" przy ul. Skotnickiej 101 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 .

Przedmiotem działalności Przedszkola jest wspomaganie indywidualnego
i wszechstronnego rozwoju dziecka, wspieranie przedsięwzięć rozwojowych

w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, współdziałanie
i wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci oraz przygotowanie ich do

podjęcia nauki szkolnej poprzez realizacje założeń i celów zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

PRZEDSZKOLE ,,STOKROTKI" ZAJMUJE SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZĄ 17 LAT od 2005 roku .

POSIADAMY WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH - NR WPISU 6/07 wydanym przez Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 22 lutego 2007 r. ( EK-10.43200-16-1/07 )


logo_kuratorium